Održana 27. sednica Skupštine opštine Plandište

Autor :  apr 25, 2019

U Plandištu je održana 27. sednica Skupštine opštine Plandište . Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao Endre Sabo, predsednik SO Plandište, odbornici su raspravljali iodlučilali o 33 tačke.

Prvo je razmatran Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019.godinu (Prvi dopunski budžet).

U okviru ove tačke detaljno je objašnjeno povećavanje budžeta koji , nakon prvog rebalansa biti korigovan sa 591.158.212 dinara na 633.310.000 dinara Nakon toga odbornici su  doneli  Odluku o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Plandište kojom se uređuje pravni status mesne zajednice, ukidanje ili promena područja mesne zajednice, raspuštanje saveta mesne zajednice , prava i dužnosti, broj članova saveta , finasiranje i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje mesne zajednice.

U okviru ove tačke je rečeno da se zbog demografskih promena u opštini , Statum opštine smanjuje broj odbornika i većnika pa će tako i broj članova Saveta mesnih zajednica biti smanjen. U svim mesnim zajednicama će biti po 3 člana izuzev MZ Plandište, MZ Velika Greda i MZ Hajdučica koje će imate u svojm savetima po 5 članova.

Doneta je i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Plandište u okviru koje je po preporuci Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje sugerisano da se kaže da u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica obavlja obrazovanje odraslih u posebnim odeljenjima i obrazovaenj  i vaspitanje učenika sa smetnjama urazvoju i invaliditetom u okviru posebnog odeljenja od 1. do 8.razreda.

Na sedici je doneta i  Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Plandište, Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju visine zakupnine za korišćenje javnih površina i ostalog zemljišta u javnoj svojini za postavljanje privremenih objekata kao i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Plandište.

Odbornici su usvojili i  Odluku o izmeni Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambeim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Plandište kao koja glasi da se privredna delatnost čije je obavljanje u stambenoj zgradi, odnosno stambeno poslovnoj zgradi dozvoljeno posebnim propisima, mora obavljati tako da ne remti mir u korišćenju stanova. Takođe je  doneta i Oluka o pogrebnim delatnostima.

Nakon toga, razmatrane su tačke koje se odnose na mesne zajednice, odnosno Izveštaji o radu i finansijski izveštaji za 2018.godinu MZ Banatski Sokolac, MZ Barice, MZ Velika Greda, MZ Veliki Gaj, MZ Dužine, MZ Jermenovci, MZ Kupinik, MZ Margita, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo, MZ Plandište, MZ Stari Lec i MZ Hajdučica. Svi izveštaji su jednoglasno usvojeni.

Odbornici SO Planddište su na 27.sednici donosili odluke o razrešenjima i imenovanjima za člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica,  za predsednika Upravnog odbora Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, kao i za predsednika Komisije za mesne zajednice, člana Mandatno imunitetne komisije i člana Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose

Opština Plandište i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Maj 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31